Prevođenje: suvremena strujanja i tendencije

11,00

Na zalihi

Težina 1032 g
Format 17 × 24 cm
Mjesto izdanja

Zagreb

Godina

1995

Broj stranica

550

Uvez

Meki

Stanje knjige

Vrlo dobro

SKU: 078796 Kategorija:

Hrvatsko društvo za primijenjenu Lingvistiku. Zbornik radova. Urednice: Jelena Mihaljević Djigunović i Neda Pintarić. Pedeset sedam radova u ovom Zborniku svjedoCi 0 zanimljivosti, ali i znacaju, prevodcnja kao podrucja primijenjene lingvistike. U prikupljenim radovima govori se 0 brojnim aspektima ove teme koja je na savjetovanju Hrvatskoga drustva za primijenjenu lingvistiku, odrzanom 31. ozujka i 1. travnja 1995. godine, privukla i velik broj struenjaka i znanstvenika koji se ne smatraju primijenjenim lingvistima. Interdisciplinarnost teme ovog Zbornika ogleda se u gotovo svim ukljucenim radovima. Tematski, radovi se bave granicama prevodljivosti, procesom prevodenja, pitanjima medujezicnog i unutarjezicnog prevodenja, jezicnim i izvanjezicnim aspektima prevodenja, interkulturalnim aspektima prevodenja, odnosom prevodenja i kontrastivne analize, ulogom prevodenja u nastavi stranih jezika, osnovnim pitanjima knjizevnog prevodenja te ulogom medija u prevodenju. U drugorne dijelu Zbornika nalazi se autorizirani zapis govora pozvanih izlagaca koji su na okruglom stolu Pitanja jeziene kulture, takoder odrZanom u okviru savjetovanja, govorili 0 pristupima jezicnoj kulturi u razliCitim kulturno­jeziCnim sredinama. Vjerujemo da ce i ovaj zbornik Hrvatskoga drustva za primijenjenu lingvistiku biti korisno i zanimljivo stivo svima koji se bave prevodenjem te ga predajemo na ocjenu strucnoj javnosti. Urednice