Alnoor Bhimani

Upravljačko računovodstvo i računovodstvo troškova

40,00

Na zalihi

Težina 2608 g
Format 21 × 27 cm
Autor

Izdavač

Mjesto izdanja

Zagreb

Godina

2018

Broj stranica

1000

Uvez

Meki

Stanje knjige

Kao nova

SKU: 086022 Kategorija:

Upravljačko računovodstvo i računovodstvo troškova 4. izdanje Ova vrhunska knjiga međunarodnog fokusa, pokriva bitna i suvremena pitanja unutar upravljacˇkog racˇunovodstva i racˇunovodstva trosˇkova. Pozivajuc´i se na najnovija istrazˇivanja i razmatranja, autori opisuju tehnicˇke i teoretske koncepte sˇirokom upotrebom primjera iz stvarnog svijeta i analizom pojedinih slucˇajeva. Također, definiraju sˇirok raspon resursa koji sluzˇe potrebama studenata, nastavnika i profesionalaca. Karakteristike knjige: • Opsˇirni novi materijal o korporativnoj strategiji, ocjeni rezultata, korporativnom upravljanju i mrezˇnoj ekonomiji. • Mnogi novi jedinstveni primjeri upravljacˇkog racˇunovodstva iz stvarnog svijeta. • Reference na kraju svakog poglavlja kao odraz nove literature i posljednjih promisˇljanja. • Bogato ilustrirana s dojmljivim dizajnom teksta u boji i fotografijama kako bi dodatno angazˇirala cˇitatelja, osnazˇujuc´i prakticˇnu vazˇnost raspravljenih pitanja. • Jedinstvene dubinske analize slucˇajeva iz Europe i Harvard Business School-a. Spoj novih i klasicˇnih slucˇajeva iz stvarnog svijeta koji sjedinjava teme i nudi sˇiru perspektivu primjene upravljacˇkog racˇunovodstva u rasponu raznih konteksta. • Opsˇiran materijal za vjezˇbe, ukljucˇujuc´i pitanja iz prosˇlih profesionalnih radova omoguc´avaju studentima konsolidiranje ucˇenja i vjezˇbanja ispitne tehnike. Pitanja su raspolozˇiva za svako poglavlje i klasificirana po tezˇini. • Koncepti na djelu i Pregled prakse poduzec´a omoguc´avaju studentima razumjeti kako rukovoditelji primjenjuju racˇunovodstvene tehnike u praksi poslovnog okruzˇenja.